Adatvédelmi Tájékoztató


Kvassay Barbara e.v. adatkezelőként az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

 

Az Adatkezelő adatai:

Név: Kvassay Barbara egyéni vállalkozó

Adószám: 69273522-1-41

Székhely: 1035 Budapest, Váradi utca 17.

Weblap: www.hoomaikai.hu

Telefonszám: +36 20 440 7775

E-mail: aloha@hoomaikai.hu


Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérdését felteheti telefonon,  e-mail-en vagy postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás 

 

1. Adakezelési célok

Masszázs és fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.

 

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

Az Ön személyes adatának használata (név, cím, adószám, e-mail) ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelően elektronikus számlát állíthassak ki és továbbíthassam Ön részére. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont 

Telefonszámára, nevére az időpont egyeztetése miatt van szükség  Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a telefonszám és neve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni. 


3. Az adatkezelés célja, időtartama, módja

Tevékenység: Számviteli bizonylat kiállítása, könyvelési tevékenység

Kezelt adatok: Név, Lakcím, Adószám, E-mail cím.
Adakezelési cél: számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan.
Adatkezelési jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.
Adattovábbítás: NAV felé specifikusan elektronikusan.
Tárolás helye és ideje: Székhelyen, zárható helyen. Legalább 8 év.

Tevékenység: Kapcsolattartási adatok
Kezelt adatok: Név, Telefonszám, E-mail, Facebook profil, Messenger.
Adakezelési cél: időpontegyeztetés, változtatás.
Adatkezelési jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Adattovábbítás: Nem történik. 
Tárolás helye és ideje: Biztonsági mentéssel elvégezve zárható helyen. Az üzleti kapcsolat fennállását követő egy év. Írásban bármikor kérhető a törlés.


4. Érintett jogok

A személyes adataival kapcsolatban Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.

Érintetti jogok: 

– hozzáférés,az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz;

– amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

– az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;

– az adat kezelésének korlátozása;

– az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

– személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

– bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;

– tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.


5. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.


Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.


Budapest, 2021. május 2.